PTK-Echo Public Services s.r.o.

Stredisko vzdelávania a jazykových služieb Kežmarok

MUDr. Alexandra 42, 060 01 Kežmarok

b

PREKLADY     TLMOČENIE     JAZYKOVÉ KURZY     REKVALIFIKAČNÉ KURZY

m
  Úvod Preklady a tlmočenie Jazykové kurzy Rekvalifikačné kurzy Kopírovacie služby Kontakt
 

  Úvod

   Stredisko vzdelávania a jazykových služieb PTK-ECHO v Kežmarku vzniklo v roku 1993 ako samostatné stredisko vzdelávacej firmy   PTK-ECHO Bratislava.

   Za 27 rokov svojho pôsobenia v regióne Spiša organizovalo viac ako 500 rekvalifikačných kurzov, množstvo jazykových kurzov rôznych úrovní a vekových kategórií, prekladateľskú a tlmočnícku činnosť pre firmy a širokú verejnosť.

   Stredisko aktívne spolupracuje na projektoch zamestnanosti s úradmi práce v danom regióne ako aj s firmami pri vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov.

   Rekvalifikačné a jazykové kurzy organizuje stredisko vzdelávania na základe platných akreditácií MŠ SR. Absolvent týchto kurzov získa po úspešnom ukončení kurzu akreditované osvedčenie, na základe ktorého môže pracovať ako kvalifikovaný pracovník prípadne ako SZČO.

   V rámci jazykových služieb ponúka stredisko vzdelávania prekladateľskú a tlmočnícku činnosť ako aj jazykové vzdelávanie vo firmách v dohodnutom rozsahu a požadovanej úrovne.

 

Ponuka kurzov

          Jazykové kurzy

   • Individuálne

   • Skupinové

   .

     Kurzy IKT v programoch

   • Windows, Word, 

      Excel, PowerPoint

   • CorelDRAW

   • Photoshop

 

      Rekvalifikačné kurzy

    v profesiách:

    • Kuchár

    • Čašník

    

 

 

 

Návštevnosť